Xin điền vào form dưới đây để liên hệ với chúng tôi:

  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Binh An Village Resort Dalat
  Tuyen Lam Lake, Ward 4, Da Lat City, Vietnam
  Tel: 84-263-3800 999
  Email: dalat@binhanvillage.com
  Website: www.binhanvillage.com

  Sales Office
  Binh An Village Resort Dalat
  Tuyen Lam Lake, Ward 4, Da Lat City, Vietnam
  Tel: 84-263-3800 888
  Email: dalat@binhanvillage.com
  Website: www.binhanvillage.com