GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Binh An Village Resort Dalat
Tuyen Lam Lake, Ward 4, Da Lat City, Vietnam
Tel: 84-263-3800 999
Email: dalat@binhanvillage.com
Website: www.binhanvillage.com

Sales Office in Ho Chi Minh City
116/58 Street No.14 A, Quarter 4, Tan Thuan Tay Ward,
District 7, HCMC, Vietnam
Tel: 84-8-38 723 655 ; Fax: 84-8-38 723 656
Email: saleshcm@binhanvillage.com

Skype : saleshcm